ارسال ۱۳۰ لینک سوپر گروه تلگرام برای شما + معرفی بیش از ۲۵۰۰ کانال تخصصی تلگرام

رتبه بندی وجود ندارد
سفارش های باز: 1
1 روز

توضیح در رابطه با شغلک

تمامی لینک ها هر روز تست می شوند و لینک خراب و از کار افتاده نداریم.
تلگرام در حال حاضر به تنهایی ۱۲ درصد از پهنای باند کشور را به خودش اختصاص داده و هر روز هم داره به کاربراش اضافه میشه و این نشون دهنده اهمیت این برنامه است.اگر شما هم از کاربران تلگرام هستید و دوست دارید در گروه های بزرگ و جذاب تلگرام فعالیت داشته باشید این فرصت را از دست ندید و با قیمت فوق العاده این گروه ها را از ما بخواهید.

ویژگی گروه ها:
* تمامی گروه ها سالم و فعال هستند
* نظارت ادمین ها بر فعالیت های افراد برای جلوگیری از مزاحمت برای شما
* تمامی گروه ها مجاز و فاقد مطالب مبتذل و غیر اخلاقی هستند

برای معرفی بیش از ۲۵۰۰ کانال تخصصی و کاربردی تلگرام هم به خدمات اضافی رجوع فرمایید.

سفارش موارد اضافی