عکاسی تبلیغاتی و صنعتی

رتبه بندی وجود ندارد
7 روز

توضیح در رابطه با شغلک

پکیج نیم روزه عکاسی تبلیغاتی به مدت ۵ ساعت و تعداد ۱۰ عکس تبلیغاتی به همراه ادیت حرفه ای و تحویل سایز بزرگ و اصلی عکسها

این پکیج برای تعداد ۱۰ عکس طراحی شده و به تناسب پروژه ممکن است تعداد بیشتری عکس نیاز باشد که در این صورت قیمت متناسبا تغییر خواهد کرد.

سفارش می بایست در محدوده شهر اصفهان باشد.