ویرایش عکس و رتوش صورت

رتبه بندی وجود ندارد
5 روز

توضیح در رابطه با شغلک

شما کافیه فقط یه عکس نسیتا با کیفیت از خود بگیرید و بقیشو بسپارین به من.هر جوری که می خواین برای شما ادیتش میکنم یا می تونین عکستونو بدین صورتتونو رتوش کنم.